Özgeçmişim

A.Erdem Canda Özgeçmiş

1974 yılında İzmir’de doğan Prof.Dr.A.Erdem Canda, ilk-orta-lise eğitimlerini İzmir'de tamamlamıştır.

Hacettepe Tıp Fakültesin’den 1997 yılında mezun olmuştur. Üroloji ihtisasını 2003 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalından almıştır.

İhtisası sırasında 2 ay süre ile Leuven, Belçika'da, ihtisası sonrası 1.5 yıl süre ile İngiltere’de (Sheffield ve Bristol) ve 3 ay süre ile Heilbronn, Almanya’da eğitim görmüştür.

Askerlik görevini Ağrı Asker Hastanesin’de tamamlayan Dr.Canda 2008 yılından beri Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniğinde çalışmaktadır. 

2013 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosuna atanarak yine Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniğinde çalışmaya devam etmiştir. 2016 yılında profesör olmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde dekan yardımcılığı görevini de yürütmüştür.

Ankara’da ilk kez da Vinci ameliyat robotu Şubat 2009’da Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmiş olup özellikle ürolojik kanserlerin ameliyatları giderek artan sıklıkla yapılmaktadır.

Ankara’daki ilk robotla ameliyat hocamız sayın Prof. Dr. M. Derya BALBAY tarafından yapılmıştır. Dr.Canda'yı bu konuda yetiştiren Prof. Dr. M. Derya BALBAY'dır.

Dr. Canda, 2009 yılı başından beri robotik üroloji ile ilgilenmekte olup, Ocak 2018 istatistiklerine göre yanlızca kendi yaptığı robotik üroloji ameliyat sayısı 500'e yakın sayıdadır. Bundan önce de en az 200 robotik ameliyatta asistanlık yapmıştır. Ayrıca, en az 100 robotik ameliyatta ise gerek kendi çalıştığı kurumunda gerekse başka kurumlarda eğitmenlik yapmıştır. Bu kurumlar arasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yer almaktadır. Sonuç olarak, Ocak 2018 istatistiklerine göre Dr.Canda'nın 800'den çok  sayıda robotik üroloji ameliyatı deneyimi olmuştur.

Dr.Canda'ya Avrupa Robotik Üroloji Derneği (ERUS) tarafından eğitmenlik sertifikası verilmiştir. Yurt dışında yapılan çok sayıdaki uluslararası robotik üroloji kurslarında da Dr.Canda eğitmenlik yapmaktadır.

Dr. Canda, Belçika'da bulunan ORSI Academy Robotik Eğitim Merkezinde de eğitmenlik yapmaktadır.

Prof.Canda, temmuz 2018 tarihinden itibaren İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesinde çalışmaktadır.

Dr.Canda, Da Vinci ameliyat robotunu kullanarak; 

*Erkeklerde görülen prostat kanserlerinin ameliyatlarını

*Hem erkek hem de bayanlarda görülen mesane kanserlerinin ameliyatlarını

*Hem erkek hem de bayanlarda görülen böbrek kanserlerinin ameliyatlarını

*Hem erkek hem de bayanlarda görülen böbrek üstü bezinin ameliyatlarını

*Hem erkek hem de bayanlarda görülen böbrekden çıkan ana idrar kanalının darlıklarının (U-P darlık) ameliyatlarını

*Bayanlarda idrar kaçırma (sakrokolpopeksi) ameliyatlarını yapmaktadır.